תקנון

תקנון האתר
ברוך הבא לאתר ארטאורי דיזיין, להלן “האתר” או “הספק”.
כללי:
השימוש באתר זה והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמתך (“המזמין”) לתנאים הכלולים בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר .
כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר זה, מוצעים ע”י הספק בלבד. האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות, החזרת/החלפת מוצרים וכדומה, מוטלת על הספק, בכפוף לאמור בתקנון זה.
זכאות להשתמש באתר:
כל מי שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
כל מי שברשותו דואר אלקטרוני (email) ופרטיו האישיים מולאו כראוי בביצוע הליך הקנייה באתר, ובכלל זה: כתובת, תעודת זהות, טלפון נייד.
כל מי שהינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
הרכישה באתר:
מלאי המוצרים באתר משתנה ומתעדכן כל הזמן. המחירים המוצעים באתר אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק ברגע הרכישה.
בעת רכישת מוצר באתר יש לבחור את המוצר הרצוי ולמלא פרטים אישיים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים .
התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד וישראכרט. תהליך הסליקה בכרטיס האשראי מאובטח בהתאם לתקן PCI העדכני והמחמיר. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי בית העסק.
מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח למזמין .
למען הסר ספק, רק הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע”י המזמין .
אישור סופי של ההזמנה ישלח למזמין לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח ימנה החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע”י הספק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר בתוך 3 ימים, והספק יאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תיאור מילולי, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
אספקת המוצרים :
המוצרים יסופקו למזמין רק לאחר ביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהמזמין סיפק בעת ההזמנה, בהתאם לשירות המשלוחים אותו בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת באתר.
סכום דמי המשלוח יופיע בעמוד בחירת אפשרות המשלוח וישולם בנוסף לתשלום בגין המוצר.
הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו .
תקנון הגוף שבאמצעותו יבוצע משלוח המוצר יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות הספק, ויחייב את המזמין .
זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ – ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
על הלקוח להודיע מידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר.
החלפות והחזרות:
לקוח רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי תוך 30 יום מקבלת המוצר. החזרת המוצר תתאפשר כל עוד לא נעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית, ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
החלפת או החזרת המוצר תתבצע בתיאום מראש עם הספק ובצירוף הצגת חשבונית רכישה. הערך שיינתן עבור המוצר שהוחזר הוא הערך שבו נקנה בפועל לאחר הנחה, באם ניתנה, בעת ביצוע ההזמנה.
הלקוח יוכל להחזיר את המוצר כשהוא תקין, על חשבונו, למחסן הראשי של האתר, בכתובת: ארטאורי דיזיין, הרדוף 19, הוד השרון, 4502117. ההחזרה תתבצע באמצעות דואר רשום, שליח או בהגעה למחסן הראשי בתיאום מראש. יש לשלוח מספר מעקב לחבילה לכתובת המייל: sales@artoridesign.com .
עם הגעת המוצר ובמידה ויתקבל כשהוא תקין, יעודכן הלקוח באמצעות המייל (לכתובת המייל שבה השתמש הלקוח בעת ביצוע ההזמנה) שהמוצר התקבל ונמצא תקין. הלקוח יקבל זיכוי באמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה, בתוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת ההחזרה.
הספק עושה כל שביכולתו כדי לבצע בדיקות תקינות על מוצריו לפני שנשלחים ללקוח, על מנת לוודא שאין פגמים במוצרים. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום מכל סיבה שהיא, עליו ליצור קשר מידית עם הספק במייל או בטלפון, ולהעביר לספק תלונה מפורטת ותמונות המתארות את הנזק למוצר. לאחר בחינת המקרה יחליט האתר בהתאם לבקשת הלקוח, האם לזכות את הלקוח, לשלוח לו מוצר חילופי זהה (על חשבון האתר) או במידה ויהיה בכך צורך, לקבל חזרה את המוצר הפגום לידי הספק. לאחר בחינת הנזק ובמידה ויאשר הספק, יקבל הלקוח החזר על עלות המוצר ועל דמי המשלוח, במידה וצירף חשבונית על עלות דמי המשלוח להחזרה.
לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
ביטול ההזמנה יתאפשר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.
שירות לקוחות:
שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בה ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני sales@artoridesign.com או בטלפון 09-9782464. הספק יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 48 שעות.
סודיות מידע:
הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסר המזמין, ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר לגורם אחר, ללא הרשאת המזמין אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הספק יאפשר גישה למידע רק למי מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות .
הספק נוקט באמצעי זהירות ואבטחה מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות ואבטחת המידע. על אף האמור, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ככל שמידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
חוק כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות נוספות :
המזמין והספק מצהירים כי הם מודעים לחוק כרטיסי אשראי וחוק הגנת הצרכן, ככל שמתייחסים ל”רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט.”